Parafia św. Wawrzyńca w Regulicach

Ogłoszenia

1 Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018 r.

 

Droga Krzyżowa dla całej wspólnoty parafialnej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1615. Po Drodze Krzyżowej Komunia Święta i błogosławieństwo.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1515. Ofiary podczas Gorzkich Żalów na kwiaty do Grobu Bożego oraz urządzenie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. W Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 

Przez cztery kolejne niedziele W. Postu: 18 i 25 lutego oraz 4 i 11 marca 2018 r.  - od 1300 do 1500 - w parafii Wszystkich Świętych w Babicach odbywa się Kurs Przedmałżeński. Zapisy w  pierwszym dniu Kursu w parafii Babice o godz. 1300.

Dzisiejsza składka ze wszystkich Mszy św. przeznaczona jest na budowę Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, za którą Metropolita Krakowski składa biskupie podziękowanie.

Kościół na niedzielę posprzątali: Eugenia i Karol Ciupek; Grażyna i Jerzy Małocha; Jadwiga Kubiela; Teresa i Zygmunt Kubasiak; Jadwiga i Piotr Buzdygan; Beata i Andrzej Paczkowscy; Marzena Raźny. Sprzątający kościół złożyli ofiarę 50 zł na kwiaty. Składamy serdeczne Bóg zapłać. Tym razem nie było dwóch rodzin.

Dzisiejsze ofiary do kopert na cele inwestycyjne naszej parafii. W ubiegłym miesiącu Parafianie złożyli do kopert 2100 zł, a Proboszczowi wręczyli podczas kolędy „na cele parafialne” ofiary w wysokości: 3140 zł. Razem: 5240 zł. W imieniu całej parafii Bóg zapłać.

Od bieżącego tygodnia kancelaria parafialna czynna w każdą sobotę od godz. 1600 do 1630 i od 1800 do 1900. Chodzi o dobro Wiernych, którzy w innych dniach nie dysponują wolnym czasem, by załatwić swoje sprawy w kancelarii parafialnej. We wtorki i czwartki Urząd Parafialny nie będzie czynny. Sprawy związane z pogrzebem załatwiamy zawsze w porze południowej lub po Mszy św. wieczornej.

Na ul. Podskale znaleziono zgubione pieniądze. Uczciwy znalazca przyniósł je do proboszcza. Właściciel zgłosi się do proboszcza parafii po ich odbiór.

Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza na Mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 1600 Członkinię i Członków Rady Parafialnej, którzy od lutego 2007 roku z życzliwością, z miłością dla Chrystusa i Kościoła, także z poświęceniem pracowali dla dobra całej wspólnoty parafialnej, dbając o sprawy charytatywne, duszpasterskie, gospodarcze i wspierając proboszcza parafii we wszelkich dziełach duszpasterskich.

Będzie to Eucharystia dziękczynna za wszelkie łaski i błagalna o wszelkie dary Nieba dla wszystkich radnych, którzy tworzyli dobra parafialne, za atmosferę odpowiedzialności, pracowitości i wielu dzieł parafialnych, które szczegółowo zostaną przypomniane w przyszłą niedzielę, podczas każdej Mszy św.

Po Mszy św. odprawianej o godz. 1600 w przyszłą niedzielę ks. proboszcz zaprasza na spotkanie przy stole w plebani, dla wspólnej radości i dokonania podsumowań.

W czasie wizytacji dziekańskiej – 3 sierpnia 2017 r. Ks. Dziekan Chrzanowski - wizytujący parafię Regulice [sprawy duszpasterskie, administracyjne i gospodarcze] - dał zalecenie:  „utworzyć nową Radę Parafialną [obecna istnieje już ponad trzy kadencje]. Termin wykonania zadania: do końca lutego 2018 r.

Aktualnie trwają konsultacje  Przewodniczącego Rady w kierunku stworzenia nowego składu rady, za co składamy serdeczne Bóg zapłać Panu Przewodniczącemu i tym Parafianom, którzy już wyrazili zgodę.

Zapowiedzi przedślubne

nr 12/2018. 18, 25 II; 4 III 2018.

Do stanu małżeńskiego wybierają się:

Robert Samborski, zam. w Kwaczale 

i Anna Ślusarczyk, zam. w Regulicach

Kto wiedziałby o przeszkodach do małżeństwa, zachodzących między tymi osobami - zobowiązany jest powiadomić o tym Urząd parafialny.