Parafia św. Wawrzyńca w Regulicach

 

 

OGŁOSZENIA

6 niedziela zwykła. Rok C

17 lutego 2019 

 

Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo wynagradzające za nasze wszystkie niewierności i grzechy. Program:

1200     wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Pana Jezusa przez Parafian 

z poszczególnych rejonów naszej parafii: Regulice Górne (od kościoła w górę) – Skała, Wymiarki, Oblaszki, Nadleśnictwo, Kamieniec, c.d. Regulice Górne;

1300  Górka nad stacją, nad strażnicą, pod Skałą;

1400  Nieporaz, Grzmiączka, Kijów i Czarna Góra;

1500  Regulice Dolne (od kościoła w dół) – dwie strony drogi do Alwerni, nad „rzeką” 

i Stawy;

1540  Adoracja pod kierunkiem kapłana i błogosławieństwo eucharystyczne;

1600  Msza święta popołudniowa bez homilii i bez kazania!

Kościół na niedzielę posprzątali Parafianie: Małocha, Kołacz, Toboła, Kołacz, Garbin, Ciupek, Moskal, Moskal. Złożyli 60 zł na kwiaty. Serdeczne Bóg zapłać! Były wszystkie rodziny.                               

W czwartek od godz. 1600 do 1700 adoracja Pana Jezusa w ciszy. Zapraszamy wszystkich Parafian dobrej woli, pragnących spotkania z Chrystusem Obecnym w Eucharystii.                          

Dzisiejsza składka do kopert na remont dzwonów. Serdeczne Bóg zapłać!   

W minionym tygodniu specjalistyczna Firma „Zakład Elektromechaniczny i Ślusarski inż. Antoni Rduch” wykonała pilne prace remontowe dotyczące dzwonów w parafii Regulice. Wykonano prace:

1] dla każdego dzwonu został zainstalowany nowy silnik liniowy i sonda indukcyjna ze sterownikiem o łagodnym rozruchu;

2] każdy dzwon został zabezpieczony wyłącznikiem termicznym o wyznaczonej mocy;

3] Została zamontowana nowa rozdzielnia elektryczna do modułów 11T-3 wraz z nowym okablowaniem;

4] zamontowano trzy nowe serca do dzwonów;

5] zawieszenie dzwonów, łożyska wraz sercami - zostały zakonserwowane;

6] w zakrystii zamontowano zegar sterujący najnowszej generacji RE-1 o możliwości 270 ustawień i automatycznie zmieniający czas: z zimowego na letni i letniego na zimowy;

7] na wieży zamontowano „zdalne sterowanie dzwonów w zakresie do 400 m odległości”;

8] całość prac wykonała Firma Rduch Antoni – pracownicy: Łukasz Foja i Leon Sitek.

Wszystkim Parafianom, którzy złożyli i dzisiaj składają potrzebne ofiary na tenże bardzo szlachetny cel – składamy stokrotne Bóg zapłać!

 Nieco wiadomości o dzwonach i ich znaczeniu w naszym życiu:

Od wielu pokoleń w polski pejzaż i mentalność człowieka został wpisany dźwięk dzwonów. Budował on ramy czasu organizujące dzień, pracę i odpoczynek. Życie utrzymywało wspólny rytm ustalany wibrującym dźwiękiem dzwonu. Wymierzał porę i przypominał o modlitwie, zarówno tej indywidualnej - zatrzymując na chwilę czas w południe na Anioł Pański - jak i wspólnotowej, zwołując ludzi na Mszę świętą oraz na inne nabożeństwa. Dźwięk dzwonu towarzyszył również ważnym chwilom naszego życia, zarówno tym podniosłym i uroczystym, jak i tym tragicznym. Obwieszczał wybór papieży i królów, ogłaszał śmierć wielkich tego świata, bił na trwogę wojny 

i pożaru. W bardzo ciekawy sposób służebną i funkcjonalną rolę dzwonu opisuje inskrypcja z XIII wieku umieszczona na dzwonie jednej z bazylik w Szwajcarii: Chwalę prawdziwego Boga; zwołuję lud, gromady duchownych, opłakuję zmarłych, oddalam zarazę, Zdobię święta.

Dzwony towarzyszą człowiekowi od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Dźwięk bi­jących dzwonów informuje o upływającym czasie, przypominając tym samym i o naszym przemijaniu. „(...) Dlatego nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; bije on tobie”.

Dzwon jest instrumentem muzycznym, perkusyjnym, w którym dźwięk powstaje poprzez drgania instrumentu, pobudzanego uderzeniami serca lub bijaka. Należy do grupy instrumentów określanych mianem idiofonów naczyniowych (tj. instrumentów samobrzmiących naczyniowych).

Dzwon [w miarę upływu czasu, wieków] stał się przedmiotem kultu religijnego. Dzwonienie było formą donośnych, błagalnych modłów. Nakłaniało do modlitwy, było wołaniem o pomoc i ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem.

W Ty­becie dzwonki zawieszane na ścianach świątyń pełnią funkcję młynków modlitewnych.

W krajach chrześcijańskich dzwony wzywają na nabo­żeństwa i do odmawiania modlitwy, swoim dźwiękiem obwieszcza­ją uroczystości i święta religijne.

Dzwony do wież kościelnych zostały wprowadzone po raz pierwszy w 409 roku przez św. Paolina, natomiast w obrębie liturgii Kościoła znalazły się w VII wieku. Od X wieku nadaje się dzwonom imiona. Dźwiękiem dzwonu czczono śmierć oraz narodziny dostojników i władców, a także otwierano większe uroczy­stości.

Bijące dzwony nadają niektórym uroczystościom specjalny charakter. Obok funkcji sakralnej dzwony pełniły również istotną rolę komunikacyjną i sygnalizacyjną. Znalazły szerokie zastosowanie jako dzwony pożarowe, alarmowe, górnicze, szkolne, ratuszowe, folwarczne czy zegarowe. Biciem dzwonów zwoływano ludność do gaszenia pożaru, ostrzegano przed powodzią czy też zbliża­niem się wroga. Zawieszone na lokomotywach, bryczkach, dyli­żansach czy rowerach służyły do informowania o obecności dane­go pojazdu lub komunikacji z innymi pasażerami. Na przejazdach kolejowych dzwony drogowe ostrzegały przed nadjeżdżającymi pociągami.

Karawany kupców poruszających się na wielbłądach stosowały dzwonki w celu informowania o swym przybyciu.

Paste­rze zawieszali dzwonki na szyi wypasanym zwierzętom. Dzwonki pasterskie służyły sygnalizowaniu pobytu oddalonego stada na pa­stwisku oraz miały odstraszać grasujące w okolicy wilki.

W sądach używane były dzwonki do uciszania sali, w szkołach do sygnaliza­cji czasu lekcji. Dzwonki domowe stosowano do wzywania służby oraz informowania o posiłkach.

Warto jeszcze wspomnieć o zastosowaniu dzwonów w żeglu­dze, używa się ich także na statkach i żaglowcach. Wy­bijają początek i koniec rejsu, jak również sygnalizują podczas mgły obecność okrętu. Współcześnie na wszystkich jednostkach pływających montaż dzwonu jest nadal wymagany, mimo że są zainstalowane sygnalizatory elektryczne.

Dzwony zaliczane do dzieł sztuki ludwisarskiej, a ich wykonanie wiąże się ze stylem i trendami artystycznymi epoki, w której powstały. Stanowią cenne pamiątki historyczne i arty­styczne. Były one oznaką bogactwa, potęgi i prestiżu swoich fun­datorów i użytkowników. Te największe i najsłynniejsze stawały się symbolami wielkich idei narodowych. Jak np. dzwon Zygmunta …