Parafia św. Wawrzyńca w Regulicach

Litania do MB Szkaplerznej

LITANIA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.          

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy – módl się za nami,

Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami

św. Eliaszowi na Górze Karmel,

Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy,

Niepokalana Dziewico, Która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały,

Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel,

Niepokalana Dziewico, Która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś,

Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszą,

Królowo Karmelu, Która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi nie zostanie potępiony,

Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci,

Królowo Karmelu, nadziejo umierających,

Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych,

Królowo Karmelu, Która obiecałaś Twym wiernym

sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci,

Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi,

Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości,

Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia,

Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych,

Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach,

Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach,

Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie,

Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną,

Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszelkie zło,

Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych,

Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha świętego kierującym naszym państwem,

Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam Świętych i Błogosławionych,

Królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego,

Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym całą Polskę,

Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego,

Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa,

Królowo Szkaplerza świętego, jedyna nasza po Bogu Nadziejo,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

- Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego.

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosła­wionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POD TWOJĄ OBRONĘ

 

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

WITAJ KRÓLOWO

 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,

Życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj.

Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc

Na tym łez padole.

Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy

Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego

Po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

 


MODLITWA DO MATKI

SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

 

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników, którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki. O Matko nasza! Patrz, jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha, jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy, jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni.

Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach, szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj cnotami tych, których sukienką Twoją odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłódź w upaleniu czyśćcowym i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, gdzie Boga chwalić i Tobie o Matko najlitościwsza, przez całą wieczność dzięki nieustanne za Twą opiekę śpiewać będziemy. Amen.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE

BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

 

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza Świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.

Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza Świętego.

Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz Święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.

Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.

Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby Szkaplerz Święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO

MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

 

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza Świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza św., ratuj mnie, bo w Tobie cala moja nadzieja,

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

 

MODLITWA

DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

(odmawiana przez św. Rafała Kalinowskiego)

 

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

 

 

 

MSZE ŚWIĘTE

W PARAFII REGULICE

W niedziele i święta kościelne:

700, 900, 1100, 1600

W dni powszednie:

wtorek i czwartek o 700,

poniedziałek, środa, piątek i sobota o 1700

w okresie letnim:

poniedziałek, środa, piątek, sobota:

godz. 1800

wtorek, czwartek:

godz. 700

Wirtualny spacer