Parafia św. Wawrzyńca w Regulicach

Kancelaria

Kancelaria Parafii św. Wawrzyńca w Regulicach czynna: 

 

w czasie letnim: 

środa:               od  godz.   1900  do  2000

piątek:              od  godz.   1900  do  2000

 

w czasie zimowym:

środa:               od godz.    1800  do   1900

piątek:              od godz.    1800  do   1900

 

Czynności kancelaryjne:

  • Udzielanie Chrztu Świętego w każdą TRZECIĄ niedzielę miesiąca
    w czasie Mszy św. o godz. 1100 lub w razie konieczności w trzecią sobotę miesiąca podczas Mszy św. odprawianej o godz. 1530 w okresie jesienno-zimowym; o godz. 1630 w okresie wiosenno-letnim;

  • Spisywanie protokołu przedślubnego w drugą środę miesiąca lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. 

  • Wydawanie metryk i innych dokumentów kancelaryjnych w godzinach pracy urzędu parafialnego.

  • Załatwianie spraw pogrzebowych w każdy dzień po Mszy św. wieczornej; wcześniej należy załatwić sprawy cmentarne u Gospodarza Cmentarza, którym jest p. TOMASZ KADŁUCZKA,
    zam. Regulice, ul. Tenczyśka nr 33, tel. kom. 797 404 578;

  • Odwiedziny chorych w ich domach w każdy pierwszy piatek miesiąca lub w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1300
  • Intencje mszalne zamawiamy zawsze w zakrystii kościoła parafialnego po każdej Mszy św., ponieważ tam znajduje się księga intencji mszalnych.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

W celu zapisania dziecka do sakramentu chrztu świętego należy przedstawić:
1. AKT URODZENIA dziecka z USC;
2. AKT ŚLUBU rodziców; (jeśli ślub był poza terenem parafii).
3. ZAŚWIADCZENIE, jeśli rodzice chrzestni należą do innej parafii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W celu spisania protokołu przedślubnego zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się w kancelarii nie mniej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem i przedstawiają:
1. DOKUMENT Z USC - przy ślubie konkordatowym;
2. METRYKĘ CHRZTU i BIERZMOWANIA - jeżeli chrzest był poza parafią;

3. ŚWIADECTWO NAUKI Z RELIGII - z ostatniej klasy;
4. DOWODY OSOBISTE;
5. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.


POGRZEB

Przy załatwianiu spraw związanych z pogrzebem należy przedstawić:
1. AKT ZGONU Z USC;
2. WYCINEK Z KARTY ZGONU dla celów pochowania zwłok;

3. ZAŚWIADCZENIE o przyjęciu sakramentów świętych;
4. ZAŚWIADCZENIE I ZGODĘ proboszcza - jeśli zmarły jest spoza parafii

5. ZAŚWIADCZENIE załatwienia spraw cmentarnych u Gospodarza Cmentarza.

MSZE ŚWIĘTE

W PARAFII REGULICE

W niedziele i święta kościelne:

700, 900, 1100, 1600

W dni powszednie:

wtorek i czwartek o 700,

poniedziałek, środa, piątek i sobota o 1700

w okresie letnim:

poniedziałek, środa, piątek, sobota:

godz. 1800

wtorek, czwartek:

godz. 700

Wirtualny spacer